Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 2: Tiết 23: Những gì em đã biết

Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 2: Tiết 23: Những gì em đã biết

1. Kiến thức

- Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Vận dụng kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu để tạo được một bài trình chiếu đơn giản

2. Kỹ năng

- HS có kĩ thiết kế bài trình chiếu.

 

docx 3 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 2: Tiết 23: Những gì em đã biết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 2:THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
Tiết 23: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Vận dụng kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu để tạo được một bài trình chiếu đơn giản
2. Kỹ năng
- HS có kĩ thiết kế bài trình chiếu.
3. Thái độ, tư duy 
- Nghiêm túc, hào hứng trong việc học môn học.
4. Phát triển năng lực 
- HS chủ động khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Phát triển năng thiết kế bài trình chiếu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu. Phòng thực hành có đủ máy tính cho học sinh (tối thiểu 3 học sinh/máy). Máy tính có cài phần mềm PowerPoint.
2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KHỞI ĐỘNG
- Ổn định lớp.
- Khởi động đầu giờ: Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- HS báo cáo sĩ số.
- HS đọc nội dung trên màn chiếu lựa chọn nhanh đáp án đùng.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức
- GV cho HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi- trước lớp bài tập 1 trong SGK trang 60. 
- GV quan sát và hỗ trợ HS gặp khó khăn vướng mắc
- GV chốt lại
2. Hoạt động 2: Tạo bài trình chiếu
- GV cho HS thực hành theo nội dung SGK/60 – 61
- GV quan sát và hỗ trợ HS gặp khó khăn vướng mắc
- Hiển thị một số bài làm để HS quan sát và nhận xét.
- GV lưu ý cách đánh số thứ tự các trang trong bài trình chiếu.
+ B1: Nháy chuột vào biểu tượng trang chiếu.
 + B2: Nháy chọn insert → chọn Slide Number rồi tích chọn Slide number.
+ B3: Nháy chọn Apply to all.
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- GV kết luận
- HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi- trước lớp
- HS thảo luận 
a. Nháy đúp chuột để KĐ phần mềm trình chiếu
b. Không khác so với soạn thảo
c. Vào Insert → chọn Picture → chọn thư mục chứa ảnh → chọn Insert.
- HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi- trước lớp
- HS lưu bài trình chiếu lại với tên là “quehuongem” vào thư mục có tên của em trên màn hình Desktop.
- HS quan sát và lắng nghe
- HS báo cáo
3. VẬN DỤNG
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
* Hướng dẫn học bài ở nhà
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về người thân trong gia đình.
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc ghi nhớ trong sách.
- HS về nhà thực hành hành thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về người thân trong gia đình.
- Chuẩn bị bài sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
. 
. 
. 
. 
Tiết 24: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Vận dụng kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu để tạo được một bài trình chiếu đơn giản
2. Kỹ năng
- HS có kĩ thiết kế bài trình chiếu.
3. Thái độ, tư duy 
- Nghiêm túc, hào hứng trong việc học môn học.
4. Phát triển năng lực 
- HS chủ động khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Phát triển năng thiết kế bài trình chiếu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu. Phòng thực hành có đủ máy tính cho học sinh (tối thiểu 3 học sinh/máy). Máy tính có cài phần mềm PowerPoint.
2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KHỞI ĐỘNG
- Ổn định lớp.
- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh ai đúng. (trong bài trình chiếu)
- HS báo cáo sĩ số.
- HS lựa chọn phương án đúng giơ thẻ.
2. THỰC HÀNH
- GV cho HS thực hành.
- GV quan sát và giúp đỡ HS
- GV chiếu một số máy lên và cho 
- HS thực hành theo nội dung bài 3 SGK trang 61
3. VẬN DỤNG 
- GV cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 61.
- GV quan sát và hỗ trợ
- Cho HS báo cáo kết quả bài làm 
* GV kết luận: Nội dung trình bày phải ngắn gọn, trọng tâm.
- Mỗi trang chiếu chỉ đưa vào một nội dung nhất định.
* Cho HS đọc phần ghi nhớ.
* Hướng dẫn học bài ở nhà
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về trường mình.
- Chuẩn bị bài sau
- HS thực hành theo nội dung bài 3 SGK trang 61
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 61
- HS thực hành xây dựng một bài trình chiếu đề tài tự do gồm 6 trang chiếu.
- Lưu bài với tên “TRÌNH CHIẾU” vào ổ đĩa D thư mục “LỚP 5”
- HS HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ.
- HS về nhà thực hành hành thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về trường mình.
- Chuẩn bị bài sau
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
. 
. 
. 
. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_chu_de_2_tiet_23_nhung_gi_em_da_biet.docx