Giáo án Chuyên đề môn Tin học - Tuần 16 - Chương 5 - Bài 1: Bước đầu soạn thảo (tiết 1)

Giáo án Chuyên đề môn Tin học - Tuần 16 - Chương 5 - Bài 1: Bước đầu soạn thảo (tiết 1)

I: MỤC TIÊU YÊU CẦU.

 - Học sinh làm quen với khái niệm " soạn thảo văn bản" nắm được những tính

năng ưu việt của máy tính trong việc soạn thảo.

 - Học sinh biết khởi động phần mềm soạn thảo, nhận diện dao diện làm việc của word, con trỏ soạn thảo và một số phím chức năng đặc biệt trong việc soạn thảo

 - Học sinh biết gõ chữ thường bằng tiếng việt không dấu.

II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Gv: Máy tính máy chiếu , giáo án.

- Hs: Sách,vở viết, dụng cụ học tập.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 470Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chuyên đề môn Tin học - Tuần 16 - Chương 5 - Bài 1: Bước đầu soạn thảo (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án chuyên đề môn tin học
tuần 16: Chương 5:
Bài 1: Bước đầu soạn thảo ( tiết 1)
I: Mục tiêu yêu cầu.
 - Học sinh làm quen với khái niệm " soạn thảo văn bản" nắm được những tính
năng ưu việt của máy tính trong việc soạn thảo.
 - Học sinh biết khởi động phần mềm soạn thảo, nhận diện dao diện làm việc của word, con trỏ soạn thảo và một số phím chức năng đặc biệt trong việc soạn thảo 
 - Học sinh biết gõ chữ thường bằng tiếng việt không dấu.
II: đồ dùng dạy học.
- Gv : Máy tính máy chiếu , giáo án...
- Hs : Sách,vở viết, dụng cụ học tập. 
IIi: Các hoạt động day học
 1, ổn định lớp ( 2’ ).
 - Học sinh ngồi vào vị trí, kiểm tra sĩ số lớp.
 2, Kiểm tra bài cũ ( 3' )
 - Câu 1: Em hãy chỉ ra công cụ đổ màu
 1 2 3
 - Câu 2: Em hãy chỉ ra công cụ nào dùng để chọn một phần hình vẽ.
 - Nhận xét. 1 2 3
 3, Bài mới ( 30' )
 a, giới thiệu bài
 	Chương 4 các em đã được học "Vẽ trên máy tinh". Để giúp các em soạn thảo được trên máy tính hôm nay chúng ta học chương 5: Em tập soạn thảo bài đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cac em là bài "Bước đầu soạn thảo". Y/c mở sách gk trang 71, gọi 1 học sinh đọc đầu bài trên mà chiếu và 1 hs đọc sgk trang 71
 b, Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. (25')
GV
HS
Hoạt động 1.
A. Khái niệm
?. Các em đã soạn thảo bao giờ chưa ? 
 * Gv: Nhận xét.
- Hàng ngày các em chép bài trên lớp, làm bài tập, viết thư, báo tường...Như thế là các em đã soạn thảo rồi.
?. Em soạn thảo bằng những công cụ gì?
- Công cụ soạn thảo hàng ngày của em là bút, sách, vở.
?. Vậy em hiểu thế nào là soạn thảo?
* Gv: Nhận xét kết luận
 - Soạn thảo là việc tạo ra sửa đổi và trình bày các trang ( giấy, trang màn hình, trang in ) chứa các con chữ, con số cũng như các đối tượng khác.
?. Vậy soạn thảo văn bản là gì?
* Gv: Nhận xét kết luận
 - Soạn thảo văn bản chủ yếu là tạo các trang chữ, soạn thảo văn bản gồm những thao tác (gõ văn bản, chỉnh sửa văn bản và trình bày văn bản).
?. Em đã soạn thảo trên máy vi tính bao giờ chưa?
 Gv: Nhận xét kết luận
- Em đã được tập gõ các phím trên bàn phím đó là thao tác soạn thảo trên máy tính.
1. Phần mềm soạn thảo. 
a) Gv: Giới thiệu 
- Trong chương này các em sẽ học soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word đọc tắt la word. Là phần mềm soạn thảo được dùng nhiều nhất ở việt mam.
b) Kởi động.
- Như vậy cách khởi động phần mềm soạn thảo Word cũng giống như cách khởi động phần mềm vẽ ( Paint)
* Gv: Nhận xét kết luận
+ C1: Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.
 * C2: Nháy chuột Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Word 2003 
?. Em hãy lên bảng khởi động phần mềm soạn thảo. 
* Gv.
- Giới thiệu giao diện làm việc của Word trên máy chiếu ( vùng soạn thảo, con trỏ soạn thảo...)
Như hình 89 sgk trang 72
c) Thoát khỏi phần mềm.
- Nháy chuột vào nút (X)
2. Soạn thảo .
 Y/c học sinh đọc trang 72 và 73
* GV: Gõ con nai
?. Em soạn thảo trên máy tính băng cách nào? công cụ soạn thảo vào máy vi tính tù đâu?
* Gv: Gõ các chữ hay kí hiệu từ bàn phím.
?. Khi soạn thảo các em thấy chữ xuất hiện từ đâu?
* Gv: Kết luận
- Các con chữ xuất hiện tại vị trí con trỏ soạn thảo, khi chữ xuất hiện con trỏ sẽ nhảy về bên phải 1 kí tự. 
- Con trỏ tự xuống dòng khi con trỏ sát lề phải không còn chỗ cho chữ mới được gõ vào. 
- Phím Enter dung để ngắt đoạn văn bản ( xuống dòng)
Hoạt động 2: Làm việc với máy tính.
Thực hành bài t1 sgk trang 73
Giáo viên quan sát, nhận xét và sửa cho học sinh nếu cần.
4'
4'
5'
10
- Học sinh trả lời
- Học sinh trả lời
- Học sinh nhận xét
- Học sinh trả lời
- Học sinh nhận xét
- Học sinh đọc khái niệm trên màn hình.
- Học sinh trả lời
- Học sinh trả lời
- Học sinh đọc cách khởi động trên màn hình máy chiếu
- H/s lên bảng thực hành khởi động word.
- Học sinh quan sát và nhận xét.
- Học sinh quan sát
- Học sinh quan sát
- Học sinh trả lời
- Học sinh nhận xét, bs
- Học sinh trả lời
- Học sinh nhận xét, bs
- Gọi học sinh đọc kết luận trên màn chiếu
- Học sinh thực hành
- Cho lớp kiểm tra chéo (hai em kiểm tra lẫn nhau).
IV: củng cố, dặn dò 2'
 - Nhận xét giờ học, nhắc học sinh tắt máy.
 - Giáo viên kiểm tra máy

Tài liệu đính kèm:

  • docchuyen de 1 TIEU HOC.doc