Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 3 - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 3 - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

- Đàm thoại nêu vấn đề:

- Trong bài trình chiếu “Quê hương em ” có ngôi nhà và những hàng cây rất đẹp, một màu xanh tươi mát và cả những con đường quanh co uốn lượn rất vui mắt. Vậy trên con đường ấy xẽ có những chiếc oto hay xe đạp di chuyển trên đường uốn lượn đó.

Theo các em phương tiện giao thông ấy sẽ di chuyển như thế nào trên con đường, và cá em sẽ làm gì để phương tiện giao thông đi đúng đường của mình ?

 

docx 8 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 163Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 3 - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
KHỐI 5.        	
CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU 
Bài 2: MỞ RỘNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu
- Rèn luyện cách sử dụng hiệu úng trên trang trình chiếu.
- Yêu thích học môn học. có thái độ tích cực, sáng tạo trong tiết học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, 
- Hình ảnh của bài trình chiếu “Quê hương em “
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG
- Đàm thoại nêu vấn đề: 
- Trong bài trình chiếu “Quê hương em ” có ngôi nhà và những hàng cây rất đẹp, một màu xanh tươi mát và cả những con đường quanh co uốn lượn rất vui mắt. Vậy trên con đường ấy xẽ có những chiếc oto hay xe đạp di chuyển trên đường uốn lượn đó. 
Theo các em phương tiện giao thông ấy sẽ di chuyển như thế nào trên con đường, và cá em sẽ làm gì để phương tiện giao thông đi đúng đường của mình ?
- Để hiểu rõ thiết lập về sự chuyển động của phương tiện giao thông trong bài trên thì cô và các em cùng tìm hiểu bài mới ngày hôm nay
“Bài 2: MỞ RỘNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG ”
- Trả lời theo sự hiểu biết
(- Di chuyển theo hình của con đường: đi thẳng nếu là con đường là đường thẳng, đi chuyển uốn lượn nếu con đường có hình uốn lượn.
- Định hướng đi cho phương tiện giao thông
Lắng nghe ghi tên bài học mới vào vở
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ : Tạo chuyển động theo đường định sẵn/ tùy ý .
- Yêu cầu HS mở bài trình chiếu “Quê hương em “.
- GV yêu cầu HS chèn một chiếc ô tô từ file đã chuẩn bị sẵn ?
 - GV quan sát các nhóm hoạt động
- GV giao nhiệm vụ: đọc thông tin SGK-trang 62-63. Em hãy tạo chuyển động cho chiếc ô tô theo đường đinh sẵn hoặc tùy ý của em?
- GV quan sát các nhóm thực hiện? Chú ý đến nhóm HS chưa đạt. 
- GV mời 1-2 nhóm trình chiếu sản phẩm của mình và nêu cách làm. 
- GV gọi 1 – 2 bạn HS nhận xét
- GV nhận xét sản phẩm của HS và khái quát cách thực hiện “ Tạo hiệu ứng chuyển động” cho đối tượng bằng hiệu ứng 
Cách thực hiện
Tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng theo kiểu định sẵn
Bước 1: Nháy chuột vào đối tượng cần tạo chuyển động (ô tô ) 
Bước 2: Chọn hiệu úng chuyển động cho đối tượng (ô tô ) theo kiểu định sẵn lần lượt nhu sau:
+ Nháy chuột vào thẻ 
+ Chọn chọn 1 trong 6 kiểu định sẵn dưới đây. 
Tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng theo ý em muốn.
+ Nháy chuột vào thẻ 
+ Chọn hiệu ứng /chọn Draw Custom Path/Curve
 Cách vẽ đường cong để đối tượng (ô tô )sẽ chuyển động như sau:
Nháy nút trái chuột tại vị trí bắt đầu.
Nháy nút trái chuột thêm một lần nữa tại vị trí muốn uốn cong.
Nháy đúp chuột tại vị trí đích để kết thúc thao tác vè đường cong.
Sau khi vẽ đường cong xong, nháy chọn vào Slide Show để kiểm tra chuyển động của ô tô
Mở bài trình chiếu “Quê hương em “
Thực hiện thao tác chèn hình ảnh vào bài trình chiếu 
 Thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 
Quan sát bài làm của nhóm được trình chiếu
 Lắng nghe và quan sát khi GV thao tác trên chương trình Power Point
Quan sát thực hiện theo hướng dẫn của GV
Quan sát thực hiện theo hướng dẫn của GV
Quan sát thực hiện theo hướng dẫn của GV
3. LUYỆN TẬP
- Luyện tập 1:
- GV yêu cầu HS chèn thêm 1 con Bướm trên bầu trời và tạo đường bay cho Bướm bằng hiệu ứng Draw Custom Path 
- Yêu cầu các nhóm trình chiếu sản phẩm của nhóm mình và thuyết trình các thao tâc thực hiện
- GV nhận xét 
- Quan sát
- Trưởng nhóm trình chiếu bài và thuyết trình sản phẩm
- Quan sát và thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.
4. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
HĐ 1: Mở rộng
Nhiệm vụ thảo luận
Thảo luận với bạn về hiệu ứng Freeform và hiệu ứng Scribble
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
- GV yêu cầu HS về nhà thực hiện lại thao tác “Tạo hiệu ứng chuyển động cho xe ô tô”
- HS thảo luận với bạn thực hiện chọn hiệu ứng cho đối tượng (ô tô) trên máy tính và quan sát sự thay đổi khi chọn hiệu ứng Freeform. & Scribble
- HS lĩnh hội
- HS về nhà thực hiện lại thao tác?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
KHỐI 3.        	
MỞ RỘNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu
- Rèn luyện cách sử dụng hiệu úng trên trang trình chiếu.
- Yêu thích học môn học. có thái độ tích cực, sáng tạo trong tiết học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG
- Ổn định lớp.
- GV cho lớp hát đầu giờ
- GV cho HS chơi trò chơi truyền hoa : Bông hoa sẽ được truyền tay tới bạn ngồi bên cạnh thật nhanh. Khi nào nhạc dừng, trò chơi sẽ kết thúc vaf bông hoa trên tay ai thì người đó sẽ trả lời câu hỏi của cô.
Câu hỏi 1: Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng em vào thẻ lệnh nào?
Home
Layout
Insert
Animations
Câu hỏi 2 : Hãy thuyết trình đường đi của ô tô sau khi chọn hiệu ứng ? 
-  HS báo cáo sĩ số.
- HS hát tập thể 1 bài hát 
 - HS tham gia trò chơi
HS tham gia trò chơi trả lời
 Đáp án: D
HS tham gia trò chơi trả lời
Đáp án: 
Chọn hiệu úng cho ô tô 
Đường đi ô tô: đi thẳng lên trên
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- HĐ1. Thực hành 1
GV giao nhiệm vụ :
Em lựa chọn cách tạo đường chuyển động cho ô tô. Em hãy quan sát và mô tả đường đi của ô tô qua 2 hiệu ứng dưới đây?
- GV cho HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ trước lớp kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm
- GV nhận xét
- GV hướng dẫn, gợi ý để HS rút ra nhận xét: Với mỗi hiệu ứng sẽ làm cho ô tô chuyển động theo các hướng khác nhau
- HS nhận nhiệm vụ
Đáp án:
Ô tô đi thẳng theo chiều đi xuống 
Ô tô đi thẳng theo chiều đi lên
Ô tô đi thẳng theo chiều đi sang bên trái
Ô tô đi theo đường chéo xuống bên phải 
Ô tô đi đường chéo lên bên phải
Ô tô đi thẳng theo chiều đi sang bên phải
-.
3. LUYỆN TẬP
- HĐ 1: Bài tập 2: 
GV giao nhiệm vụ
Em hãy thêm vào bức tranh tng bài trình chiếu một đối tượng khác : máy bay, con chim, hoặc một người đạp xe đạp, va tạo chuyển động phù hợp cho đối tượng?
Và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ?
-GV hướng dẫn nhóm họat động.
-GV quan sát hoạt động của từng nhóm, chú ý hơn đến nhóm có năng lực chưa đạt
- GV nhận xét hoạt động cả lớp. Tuyên dương nhóm hoàn thành nhanh nhất và hiệu quả nhất
- 
- HS nhận nhiệm vụ
HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả làm được với GV theo nhóm. Trình chiếu sản phẩm của nhóm và thuyết mình quá trình thực hiện.
4. MỞ RỘNG
- HĐ 1: Mở rộng
- GV cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh tay hơn ai” 
Luật chơi: Mỗi tổ sẽ có 1 lá cờ nhỏ. Sau khi GV đọc đề bài. HS sẽ tham gia thảo luận theo tổ. thời gian thảo luận 8 phút. Hết thời gian thảo luận GV đếm ngược 3 2 1 tổ nào giơ cờ nhanh tay nhất sẽ được trả lời. Trả lời đúng được 5 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.
Câu hỏi: So sánh điểm giống và khác nhau của 2 hiệu ứng Freeform và Scribble với hiệu ứng Curve
Đáp án:
 GV nhận xét bài của tổ trình bày và kết quả hoạt động. tuyên dương tổ hoạt động tích cực
- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
- Yêu cầu HS về nhà thực hành luyện tập rèn luyện sử dụng hiệu ứng chuyển động trên trang trình chiếu.
-Nhấn mạnh hiệu ứng chuyển động giúp cho bài trình chiếu của em thêm sinh động hơn.
- HS lắng nghe
- HS tham gia trò chơi
HS lắng nghe và quan sát đáp án câu hỏi, nhận xét cửa GV
HS lắng nghe và ghi nhớ.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_chu_de_3_bai_2_mo_rong_hieu_ung_chuyen.docx