Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 30 - Năm học 2022-2023 - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhạc

Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 30 - Năm học 2022-2023 - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhạc

1. Kiến thức:

- Biết cách ghi lời bản nhạc;

- Biết cách thay đổi nốt nhạc đã nhập.

2. Năng lực

- Học sinh dùng kiến thức nhạc lý của mình để tự sáng tác bản nhạc theo ý của mình.

- Biết cách ghi lời bản nhạc. Biết cách thay đổi nốt nhạc đã nhập, thêm ô nhịp, các phím tắt để thêm ô nhịp vào bản nhạc. Biết cách lưu những thay đổi thành bản nhạc mới.

 

docx 5 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 223Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 30 - Năm học 2022-2023 - Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/4/2023
Thời gian thực hiện: Tuần 30
BÀI 3: GHI LỜI BẢN NHẠC.
THAY ĐỔI NỐT NHẠC, THÊM Ô NHẠC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Biết cách ghi lời bản nhạc; 
- Biết cách thay đổi nốt nhạc đã nhập.
2. Năng lực
- Học sinh dùng kiến thức nhạc lý của mình để tự sáng tác bản nhạc theo ý của mình. 
- Biết cách ghi lời bản nhạc. Biết cách thay đổi nốt nhạc đã nhập, thêm ô nhịp, các phím tắt để thêm ô nhịp vào bản nhạc. Biết cách lưu những thay đổi thành bản nhạc mới. 
	- Tạo đoạn nhạc và ghi lời cho bài hát.
3. Phẩm chất
- Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, phần mềm MuseScore..
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. KHỞI ĐỘNG (4 PHÚT)
- Em hãy thực hành các bước tạo một bản nhạc?
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
- HS thực hành.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, ghi bài
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 PHÚT)
HĐ1: Ghi lời cho bản nhạc.
- GV yêu cầu HS khởi động Musescore rồi chọn mở một bản nhạc có sẵn và ghi lời cho bản nhạc theo hướng dẫn.
- Bước 1: Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời.
- Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L và em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó.
- Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space (phím dấu cách) để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo.
- Bước 4: Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc đó.
- Trình chiếu một số sản phầm của HS
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
HĐ2: Thay đổi nốt nhạc đã nhập
- GV hướng dẫn HS thay đổi nốt nhạc đã ghi.
- Bước 1: Chọn nốt nhạc cần thay đổi.
- Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa nốt nhạc.
- Bước 3: Nhấn phím N để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc.
- Bước 4: Chọn trường độ trên thanh công cụ.
- Bước 5: Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại.
- Trình chiếu một số sản phẩm của HS.
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS lắng nghe, quan sát
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hành ghi lời cho bài nhạc.
- Báo cáo kết quả.
- HS quan sát
- HS lắng nghe
- HS lắng nhe, quan sát
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS báo cáo, chia sẻ khó khăn.
- HS quan sát
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (13 PHÚT)
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài thực hành: Chép đoạn nhạc Nắng Vàng và ghi lời cho đoạn nhạc đó.
- Yêu cầu HS thực hiện bài thực hành.
- Trình chiếu 1 số sản phẩm của HS.
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS đọc yêu cầu và lắng nghe hướng dẫn
- HS thực hành theo nhóm máy
- HS báo cáo kết quả
- HS quan sát
- Lắng nghe
4. VẬN DỤNG (3 PHÚT)
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài.
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành lại các bài tập đã học và xem các nội dung còn lại của bài
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
TIẾT 2
NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
- GV gọi HS lên thực hiện ghi lời cho một bản nhạc đã có
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
- HS thực hành.
- HS lắng nghe
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HĐ1: Thêm ô nhịp.
- GV hướng dẫn học sinh thêm ô nhịp vào cuối đoạn nhạc.
- Gọi 1 HS lên thực hiện thao tác vừa hướng dẫn.
- Nhận xét.
- Gọi 1-2 HS nêu thao tác vừa thực hiện.
- GV chốt:
Bước 1: Nháy chuột chọn vị trí ô nhịp cuối cùng.
Bước 2: Nháy vào Thêm – Ô nhịp – Nối thêm một ô nhịp (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + B)
- Và một ô nhịp mới được tạo ra:
- Sau khi có một ô nhịp, chúng ta có thể thực hiện các thao tác nốt nhạc như đã học.
- Yêu cầu cả lớp thực hành.
- Quan sát, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
- Trình chiếu một số sản phẩm của HS.
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
HĐ2: Lưu thay đổi thành bản nhạc mới
- GV hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 1: Nháy chuột vào Menu “Tập tin” trên thanh công cụ.
Bước 2: Nháy chuột chọn Lưu một bản sao.
Bước 3: Chọn nơi để lưu trữ bản nhạc, đặt tên cho bản nhạc, sau đó nhấn nút Save.
 - Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- HS lắng nghe.
- HS lên thực hành
- Lắng nghe
- HS nêu các bước
- Lắng nghe
- HS thực hành.
- Báo cáo kết quả.
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV
- Báo cáo kết quả làm được.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Bài tập 2/trang 124 SGK:
- GV yêu cầu HS thêm 8 ô nhịp vào cuối đoạn nhạc và chép lại thêm đoạn nhạc đó.
- GV quan sát, giúp đỡ HS
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hành.
- Nhắc HS lưu lại thành Nắng vàng 2
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- HS nêu lại cách thêm ô nhịp, sau đó thực hiện theo yêu cầu. 
- HS báo cáo kết quả.
- HS thực hành.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
4. VẬN DỤNG
- GV yêu cầu HS mở bản nhạc Nắng vàng 2 lên, sửa 5 nốt nhạc và lưu lại với tên Nắng vàng 3.
- Trình chiếu 1 số sản phẩm của HS.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK-124
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành lại các bài tập đã học và xem trước bài 4.
- HS thực hành yêu cầu bài.
.
- HS quan sát
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS đọc
- HS thực hiện
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_tuan_30_nam_hoc_2022_2023_bai_3_ghi_lo.docx