Giáo án Tin học Lớp 5 - Tiết 43: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giáo án Tin học Lớp 5 - Tiết 43: Câu lệnh lặp lồng nhau

- Năng lực chung:

 * Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập để nhận biết câu lệnh lặp lồng nhau.

 * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào bài tập, khám phá kiến thức qua các hoạt động học.

- Năng lực riêng:

 * Qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức về sử dụng máy tính, HS vận dụng kiến thức vào bài tập. Nhận diện và phân biệt câu lệnh lặp, câu lệnh lặp lồng nhau.

 

docx 9 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Tiết 43: Câu lệnh lặp lồng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Chủ đề: Thế giới Logo
Tiết:
Tiết 43: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận diện được cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau 
- Biết sử dụng câu lệnh lồng nhau để vẽ các hình trang trí
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
	* Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập để nhận biết câu lệnh lặp lồng nhau.
	* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào bài tập, khám phá kiến thức qua các hoạt động học. 
- Năng lực riêng:
	* Qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức về sử dụng máy tính, HS vận dụng kiến thức vào bài tập. Nhận diện và phân biệt câu lệnh lặp, câu lệnh lặp lồng nhau.
3. Phẩm chất
	* Yêu thích học môn Tin học. Tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Ham tìm hiểu về lợi ích của câu lệnh lặp lồng nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
- Các phiếu học tập trong kế hoạch DH
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
* Ổn định lớp.
* Khởi động đầu giờ
- Hãy làm hình chữ nhật có độ dài 100 bước, độ rộng 50 bước bằng câu lệnh lặp?
+ Chọn 1, 2 máy để chiếu lên
+ GV gọi học sinh nhận xét 
+Gv nhận xét và tuyên dương
- HS báo cáo sĩ số
- HS thực hiện theo yêu cầu trên màn chiếu
- Cả lớp thực hành trên máy
+ Repeat 2[fd 100 rt 90 fd 50 rt 90]
+ Repeat 2[rt 90 fd 100 rt 90 fd 50]
+ HS nhận xét
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. Hoạt động cơ bản
Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
1. Đánh dấu x vào đặt cuối câu trả lời đúng.
- GV cho HS làm việc CN, nói cho nhau nghe, chia sẻ trước lớp
Nhận xét, kết luận: Đáp án đúng câu b.
- Nhận xét, kết luận: Đáp án đúng câu c.
2. Dùng máy tính kiểm tra lại kết quả các câu lệnh ở hoạt động 1
- GV cho HS thực hành dùng máy kiểm tra lại kết quả các câu lệnh ở hoạt động 1. 
- GV nhận xét, chốt
x
- Học sinh đọc to trước lớp
- HS làm việc CN, nói cho nhau nghe, chia sẻ trước lớp sau đó thực hành trên máy.
Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau:
Lệnh 1: REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72
 a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh.
x
 b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một gốc 360/5 độ.
Lệnh 2: REPEAT 5[REPEAT 6[FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72]
 a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh. 
 b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một gốc 72 độ.
 c) Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay 1 gốc 72 độ. 
3. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
B. Hoạt động thực hành
B1. Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện:
Lặp lại 4 lần, trong mỗi lần vẽ một hình vuông cạnh dài 50 bước, vẽ xong quay một góc 90 độ.
- Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
- Y/c hs hoạt động nhóm đôi để thực hành, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
- Trình bày 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét, kết luận.
B2. Viết lệnh điều khiển Rùa vẽ hình sau:
- Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
- Y/c hs hoạt động nhóm đôi để thực hành, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
- Trình chiếu 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét, kết luận.
REPEAT 6[REPEAT 4[FD 50 RT 90] RT 60]
- Học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh thực hành theo nhóm
- Trình bày 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét
REPEAT 4[REPEAT 4[FD 50 RT 90] RT 90]
- Học sinh đọc yêu câu
- Hoạt động nhóm đôi
REPEAT 6[REPEAT 4[FD 50 RT 90] RT 60]
- Nhận xét
4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
C1. Cho Rùa thực hiện các câu lệnh sau và quan sát kết quả trên màn hình.
- Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
- Y/c hs hoạt động nhóm đôi để thực hành, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
 a) FD 10 BK 10 RT 60
 b) REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60]
 c) FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60
 d) REPEAT 6[FD 50 REPEAT 6[FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]
- Các nhóm báo cáo kết quả
- Trình chiếu 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét, kết luận.
* Củng cố và hướng dẫn bài học ở nhà
- Y/c học nhắc lại câu lệnh lặp lồng nhau.
Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý sgk/88
- Nhận xét, đánh giá.
- Bình chọn học sinh->Tuyên dương.
- Học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh thực hành theo nhóm đôi
Học sinh thực hành được kết quả
a.
b. 
c. 
d. 
Học sinh nhắc lại
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Chủ đề: Thế giới Logo
Tiết:
Tiết 44: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết được cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau 
- Biết sử dụng câu lệnh lồng nhau để vẽ các hình trang trí
- So sánh được câu lệnh lặp và câu lệnh lặp lồng nhau
- Thực hiện được câu lệnh lặp lồng nhau
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
	* Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập để nhận biết câu lệnh lặp lồng nhau.
	* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào bài tập, khám phá kiến thức qua các hoạt động học. 
- Năng lực riêng:
	* Qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức về sử dụng máy tính, HS vận dụng kiến thức vào bài tập. Nhận diện và phân biệt câu lệnh lặp, câu lệnh lặp lồng nhau.
3. Phẩm chất
	* Yêu thích học môn Tin học. Tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Ham tìm hiểu về lợi ích của câu lệnh lặp lồng nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
- Các phiếu học tập trong kế hoạch DH
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Ổn định lớp
- Khởi động đầu giờ
+ Em viết hãy viết lệnh điều khiển Rùa vẽ hình sau: bằng câu lệnh lồng nhau 
Yêu cầu cả lớp hoạt nhóm đôi
GV gọi 1, 2 hs lên viết trên bảng
GV gọi hs nhận xét bài
Gv nhận xét và tuyên dương
- HS báo cáo sĩ số
- Thực hiện theo yêu cầu màn chiếu
+ HS đọc xác định yêu cầu
REPEAT 5[REPEAT 6[FD 50 RT 60] RT 72]
HS nhận xét bài trên bảng
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. Hoạt động cơ bản
- Câu lệnh lặp có dạng như thế nào?
- Vậy nếu sử dụng câu lệnh lồng nhau thì ta được cái gì?
- Viết lệnh điều khiển Rùa vẽ hình bên biết mỗi bước đi của Rùa là 100
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi rồi chia sẻ
A.3: Đánh dấu X vào đặt cuối câu trả lời đúng.
- GV cho HS làm việc CN, nói cho nhau nghe, chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, kết luận: Đáp án đúng câu c.
4. Dùng máy tính kiểm tra lại kết quả câu lệnh ở hoạt động 3
- GV cho HS thực hành dùng máy kiểm tra lại kết quả các câu lệnh ở hoạt động hoạt động 3. 
- GV nhận xét.
- Có dạng : Repeat n[ ]
- Nếu sử dụng câu lệnh lồng nhau thì được nhiều hình giống nhau.
- HS hoạt động nhóm đôi rồi chia sẻ: Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện: 
Kết quả:
Repeat 5[repeat 3[fd 100 rt 120]rt 72
- HS làm việc CN, nói cho nhau nghe, chia sẻ trước lớp sau đó thực hành trên máy.
Đánh dấu X vào đặt cuối câu trả lời đúng.
Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được câu lệnh sau:
REPEAT 8[REPEAT 6 [ FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 45]
a) Vẽ hình đa giác sáu cạnh
b) Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 360/8 độ
xx
c) Lặp lại 8 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 45 độ.
- HS làm việc cá nhân đôi
- 2 nhóm chia sẻ bài làm của mình
Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ
- HS nghe và ghi nhớ
- HS làm việc cá nhân đôi rồi chia sẻ kết quả
3. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
B. Hoạt động thực hành
B.3. Thực hiện các yêu cầu sau:
 a) Cho rùa thực hiện các lệnh sau và quan sát kết quả trên màn hình. 
REPEAT 90[FD 2 RT 2]
REPEAT 4[REPEAT 90[FD 2 RT 2] RT 90]
 b) Thêm lệnh WAIT 10 vào vị trí thích hợp trong các câu lệnh trên rồi cho rùa thực hiện và quan sát kết quả trên màn hình.
 c) Điền góc thích hợp vào chỗ chấm trong các câu lệnh sau để Rùa vẽ được hình bên.
Câu lệnh: REPEAT 3[REPEAT 90[FD 2 RT 2] RT ]
- Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
- Y/c hs hoạt động nhóm đôi để thực hành, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.
- Trình chiếu 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét, kết luận.
REPEAT 3[REPEAT 90[FD 2 RT 2] RT 60]
- Gv tuyên dương nhóm làm tốt
HS đọc, xác định y/c.
Thảo luận nhóm làm BT.
Báo cáo kết quả làm bài.
Nhận xét.
Lắng nghe.
HS đọc, xác định y/c.
Thảo luận nhóm làm BT.
- Báo cáo kết quả làm bài.
REPEAT 3[REPEAT 90[FD 2 RT 2] RT 60]
- HS nhận xét
4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
 Dựa vào phần C1 chúng ta làm ở tiết trước. 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi thực hiện các yêu cầu của bài
C.3. Viết câu lệnh điều khiển rùa vẽ các hình sau: 
- Bông tuyết 8 cánh
GV gọi đại 2 nhóm lên viết lại lệnh trên bảng
GV gọi nhóm khác nhận xét
Gv nhận xét, yêu cầu
Còn lại hs dưới lớp làm vào máy 
- Bông tuyết 12 cánh
GV gọi đại 2 nhóm lên viết lại lệnh trên bảng
GV gọi nhóm khác nhận xét
Gv nhận xét, yêu cầu
Còn lại hs dưới lớp làm vào máy 
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài học.
Yêu cầu 2 HS đọc phần em cần ghi nhớ SGK/89
 Nhận xét giờ học
* Hướng dẫn học bài ở nhà
GV cho HS về vẽ hình trang trí bằng cách dùng các câu lệnh lặp
- Hs thực hiện theo nhóm và báo cáo kết quả
- Đại diện nhóm lên viết
 repeat 8[fd 50 repeat 6[fd 10 bk 10 rt 60]bk 50 rt 45]
- HS nhận xét
- Hs làm vào máy tính
- Đại diện nhóm lên viết
 repeat 12[fd 50 repeat 6[fd 10 bk 10 rt 60]bk 50 rt 30]
- HS nhận xét
- Hs làm vào máy tính
- HS đọc ghi nhớ
- HS về nhà thực hành vẽ hình trang trí bằng cách dùng các câu lệnh lặp theo ý tưởng của cá nhân.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_tiet_43_cau_lenh_lap_long_nhau.docx