Một số bài toán tính nhanh ở tiểu học

Một số bài toán tính nhanh ở tiểu học

BÀI 1.Tính nhanh

-Gợi ý: Ta thấy =1-

+==1-

suy ra: 1/2+ 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 =1- 1/32 = 31/32

Bài 2.Tính nhanh biểu thức sau:

Gợi ý: ta thấy x= =1-

 x==-

 .

 .

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 550Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bài toán tính nhanh ở tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 một số bài toán tính nhanh ở tiểu học
bài 1.Tính nhanh
-Gợi ý: Ta thấy =1-
+==1-
suy ra: 1/2+ 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 =1- 1/32 = 31/32
Bài 2.Tính nhanh biểu thức sau:
Gợi ý: ta thấy x= =1- 
 x==-
 ..................................
 ..................................
-cứ theo quy luật trờn ta cú; 
 = =-=
Bài 3:Tính nhanh biểu thức sau:
 a. (12,65+11,75+10,85+9,95+8,05+7,15+6,25+5,35)
 b. (27,3 + 62,5 :2 x 4,7) x (17,6 : 2 - 7,2 -3,2: 2) x (6,5 x 7+18,2 :4)
Gợi ý:
a. (12,65+5,35) +(11,75+6,25) +(10,85+7,15) +(9,95+8,05)
= 18+18+18+18= 18x4= 72
b.(27,3 + 62,5 :2 x 4,7) x (17,6 : 2 - 7,2 -3,2: 2) x (6,5 x 7+18,2 :4) 
ta thấy thừa số thư hai:17,6: 2-7,2-3,2:2=8,8-7,2-1,6= 0
 Vậy trong tớch cú 1 thừa số bằng 0 -->tớch trờn =0
Bài 4:Tính nhanh.
Gợi ý: Ta thấy = == =
Bài 5: Tính nhanh biểu thức sau:
 1x1x1x......x1
Gợi ý: 1x1x1x......x1=xxx......x
== =
==
 hết

Tài liệu đính kèm:

  • docMot so bai toan tinh nhanh hay o tieu hoc.doc