Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 29 - Năm học 2022-2023 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore

Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 29 - Năm học 2022-2023 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore

- Ổn định lớp.

- Hát bài “Múa vui”

- Giới thiệu bài: ở bài trước các con đã được tìm hiểu về phần mềm MuseScore để tạo các bài nhạc, hôm nay cô và trò sẽ cùng tìm hiểu bước đầu tạo bản nhạc MuseScore.

- GV ghi bảng tên bài : Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore

 

docx 4 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 29 - Năm học 2022-2023 - Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm Musescore", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/4/2023
Thời gian thực hiện: Tuần 29
BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC 
VỚI PHẦN MỀM MUSESCORE (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Tạo được một bản nhạc mới. Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vừa tạo. Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính.
2. Năng lực:
- HS tự thực hiện được nhiệm vụ học tập cá nhân, nhóm.
3. Phẩm chất:
- HS có sự tập trung, chú ý lắng nghe trong các giờ học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG (3 PHÚT)
- Ổn định lớp.
- Hát bài “Múa vui”
- Giới thiệu bài: ở bài trước các con đã được tìm hiểu về phần mềm MuseScore để tạo các bài nhạc, hôm nay cô và trò sẽ cùng tìm hiểu bước đầu tạo bản nhạc MuseScore.
- GV ghi bảng tên bài : Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
- Báo cáo sĩ số
- Hát đồng thanh
- Lắng nghe
- HS ghi vở
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (17 PHÚT)
HĐ 1: Tạo bản nhạc
- GV hướng dẫn học sinh khởi động MuseScore rồi chọn tạo một bản nhạc mới.
- Nhập tiêu đề, và các thông tin cần thiết cho bản nhạc mới rồi nhấn Tiếp theo.
- Chọn bản nhạc mẫu rồi nhấn Tiếp theo.
- Chọn hóa biểu và nhịp độ, rồi nhấn Tiếp theo.
- Tạo số chỉ nhịp và số lượng ô nhịp, rồi nhấn hoàn thành.
- Giao diện bản nhạc mới xuất hiện.
- Nhận xét, tuyên dương.
HĐ 2: Nhập nốt nhạc vào khuông nhạc đã tạo
- GV hướng dẫn học sinh nhập nốt nhạc vào khuông nhạc.
- Bước 1: Nhấn phím N
- Bước 2: Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ
- Bước 3: Nhấn chọn vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuôn nhạc.
- Bước 4: Lần lượt nháy vào dòng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến khi hết đoạn/bản nhạc, nhấn phim ESC kết thúc quá trình nhập nốt nhạc.
- Yêu cầu hs nhắc lại các bước tạo nốt nhạc
- 1 hs lên bảng thực hiện
- Nhận xét, tuyên dương.
- Lắng nghe. Khởi động phần mềm.
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS nhập thông tin cho bản nhạc.
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Lắng nghe
- Quan sát GV làm mẫu
- HS nhắc lại
- HS thực hiện thao tác nhập nốt nhạc.
- Lắng nghe
3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (12 PHÚT)
- Em hãy chép đoạn nhạc dưới đây bằng phần mềm MuseScore theo nhóm máy
- Quan sát và hỗ trợ hs yếu
- Chiếu 1 số bài của các nhóm làm tốt
- Nhận xét, tuyên dương
- HS luyện tập thực hành theo nhóm máy.
- Quan sát bài bạn
- Lắng nghe
4. VẬN DỤNG (3 PHÚT)
- Củng cố lại kiến thức
- Gọi HS thực hành lại các thao tác đã học 
- GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe
- Thực hành
- Bình chọn
- Lắng nghe
TIẾT 2
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. KHỞI ĐỘNG (5 PHÚT)
- Ổn định lớp 
- Em hãy tạo một bản nhạc và nhập nốt vào khuôn nhạc.
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài
- Báo cáo sĩ số
- 1 HS lên thực hiện
- Lắng nghe, ghi vở
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (8 PHÚT)
Lưu bản nhạc vừa tạo
- GV hướng dẫn học sinh lưu bản nhạc đã tạo.
- Bước 1: Chọn tập tin rồi lưu trữ như hình dưới.
- Bước 2: Chọn nơi lưu, đặt tên bản nhạc muốn lưu, nhấn Save.
- HS nhắc lại thao tác lưu bản nhạc
- Yêu cầu hs tạo bản nhạc và 
- Nhận xét, tuyên dương
- Quan sát GV hướng dẫn làm mẫu
- HS nhắc lại
- HS thực hành lưu bản nhạc.
- Lắng nghe
3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (15 PHÚT)
- GV yêu cầu học sinh làm phần C
Nhập bản nhạc như hình, sau đó lưu bản nhạc vào thư mục trên máy tính
- GV quan sát, hỗ trợ hs
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm được
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.	
- HS thực hiện theo yêu cầu soạn thảo bài nhạc vào phần mềm.
- Báo cáo kết quả làm được.
- Lắng nghe
4. VẬN DỤNG (8 PHÚT)
- GV cho HS tạo bản nhạc mà em yêu thích bằng phần mềm Musescore, rồi lưu vào máy tính
- GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
- HS thực hiện
- Lắng nghe
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_tuan_29_nam_hoc_2022_2023_bai_2_buoc_d.docx