Giáo án môn Đạo đức lớp 5 - Tiết 14 - Bài: Tôn trọng phụ nữ

Giáo án môn Đạo đức lớp 5 - Tiết 14 - Bài: Tôn trọng phụ nữ

I. MỤC TIÊU:

- Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ .

- Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái.

- Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày

- Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh biết tôn trọng phụ nữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Thẻ các màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1.

 Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, truyện nói về người phụ nữ Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động: (1/) Hát vui

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 15/05/2017 Lượt xem 1157Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đạo đức lớp 5 - Tiết 14 - Bài: Tôn trọng phụ nữ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TUẦN 14:
 TIẾT 14:
Bài: TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (tiết 1)
	Ngày soạn: 18/11/2010 Ngày dạy: 25/11//2010
I. MỤC TIÊU:
- Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ . 
- Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái. 
- Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày
- Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh biết tôn trọng phụ nữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Thẻ các màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1. 
 Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, truyện nói về người phụ nữ Việt Nam.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động: (1/) Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ:(2-3/) 
- Câu hỏi 1: HS làm lại bài tập 3 và nêu ghi nhớ của bài. 
- Câu hỏi 2: HS làm lại bài tập 4 và nêu ghi nhớ của bài.
3. Bài mới: :(28-30/)
a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động dạy-học 
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
18’
6’
6’
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin ( trang 22, SGK). 
* Mục tiêu: HS biết những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội. 
* Cách tiến hành: 
- GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm quan sát, chuẩn bị giới thiệu nội dung một bức ảnh trong SGK. 
- GV kết luận. 
- HS thảo luận theo các câu hỏi trong SGK. 
- GV mời một số HS lên trình bày ý kiến.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. 
* Mục tiêu: HS biết các hành vi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ, sự đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai và gái. 
* Cách tiến hành: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS. 
- GV mời một số HS lên trình bày ý kiến. 
- GV rút ra kết luận.
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ ( bài tập 2, SGK). 
* Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ tán thành với các ý kiến tôn trọng phụ nữ, biết giải thích lí do vì sao tán thành hoặc không tán thành ý kiến đó. 
* Cách tiến hành: 
- GV hướng dẫn HS cách thức bày tỏ thái độ thông qua việc giơ thẻ màu. 
- GV lần lượt nêu từng ý kiến. 
- GV mời một số HS giải thích lí do. 
- GV rút ra kết luận. 
- Các nhóm chuẩn bị. 
- Đại diện từng nhóm lên trình bày. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
- HS thảo luận 3 phút . 
- Cả lớp bổ sung.
- HS làm việc cá nhân. 
- HS trình bày ý kiến.
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS bày tỏ thái độ theo qui ước. 
- Lớp bổ sung ý kiến. 
4. Củng cố : (2-3/)
 - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. 
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP (1/)
- Chuẩn bị bài: TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (tiết 2)
- Nhận xét tiết học
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan14 tiet14.doc