Thiết kế bài dạy khối 5 - Trường tiểu học Phan Chu Trinh năm 2012 - 2013 - Tuần 35

Thiết kế bài dạy khối 5 - Trường tiểu học Phan Chu Trinh năm 2012 - 2013 - Tuần 35

I. Mục tiêu:

 -Kiểm tra lấy điểm tập đọc- HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu (HS trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc).

-Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học ở học kì II phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / 1 phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật.

-Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào? để củng cố, khắc sâu kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể.

II.Chuẩn bị:

-GV:Sgk. Phiếu ghi sẵn tên những bài tập đọc, bảng phụ ghi bài tập 2

-HS:Sgk

 

doc 12 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Trường tiểu học Phan Chu Trinh năm 2012 - 2013 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lịch báo giảng: 
 Tuần XXXV
Thứ
Môn
 Tên bài dạy
Hai
13/5/13
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Âm nhạc
 ® Ôn tập cuối học kỳ II ( T1).
® Luyện tập chung
Ba
14/5/13
Toán
LT&Câu
Đạo đức
Anh văn
® Luyện tập chung.
® Ôn tập cuối học kỳ II ( T2).
® Ôn tập và thực hành kĩ năng cuối học kì II. 
Tư
15/5/13
Tập đọc
Toán
Tập làm văn
Chính tả
Kể chuyện
® Ôn tập cuối học kỳ II ( T3).
® Luyện tập chung.
® Ôn tập cuối học kỳ II ( T4).
® Ôn tập cuối học kỳ II ( T5).
® Ôn tập cuối học kỳ II ( T6).
Năm 16/5/13
Toán
LT&câu
Khoa học
Anh văn
® Luyện tập chung.
® Kiểm tra đọc hiểu.
® Ôn tập : Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
®
Sáu 17/5/13
Tập làm văn
Toán
Khoa học
SHL
® Kiểm tra viết .
® Kiểm tra cuối kì II
® Kiểm tra cuối kì II
® Sinh hoạt lớp.
Thứ hai
 NS:11/5/2013 Tiết 2 
 ND:13/5/2013 Tập đọc TL:35’
 §69. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 1)
I. Mục tiêu:
 -Kiểm tra lấy điểm tập đọc- HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu (HS trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc).
-Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học ở học kì II phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / 1 phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật.
-Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào? để củng cố, khắc sâu kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk. Phiếu ghi sẵn tên những bài tập đọc, bảng phụ ghi bài tập 2
-HS:Sgk
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài mới: 32’
a)GTB 
b)Kiểm tra đọc và học thuộc lòng.
*Cách tiến hành:
-Số lượng HS kiểm tra: Khoảng 1/4 số HS trong lớp.
-Tổ chức cho HS kiểm tra.
-Gọi từng HS lên bốc thăm bài đọc.
-Gọi HS lên đọc bài
-Đặt câu hỏi về đoạn văn, bài thơ vừa đọc
-GV ghi điểm .
Bài tập 2: Nêu y/c
.Trong SGK đã có bảng tổng kết cho kiểu câu"Ai làm gì". Các em chỉ cần lập bảng tổng kết cho hai kiểu câu còn lại :Ai thế nào? Ai là gì?
-Cho HS làm bài. 
-Nhận xét, bổ sung.
-HS lần lượt lên bốc thăm bài đọc.
-Mỗi em được chuẩn bị trong 2phút.
-HS đọc bài trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) + trả lời câu hỏi .
- 1 em nêu
-HS làm bài cá nhân vào vở.
-Câu kể Ai thế nào?
CN
VN
Ai (cái gì, con gì?)
Thế nào?
DT (cụm DT) ; đại từ
-Tính từ (cụm TT)
-Đng từ (cụm ĐT)
 -Câu kể Ai là gì?
CN
VN
Ai (cái gì, con gì?)
Là gì(là ai, là con gì)?
DT (cụm DT) 
-Là + danh từ (cụm DT)
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 3. Toán TG: 35’
 §171. Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành tính và giải toán.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, vở trắng, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : 4’
-Y/c HS làm bài tập 4 
2. Bài mới: 28’
a)GTB 
b)Ôn tập
Bài1: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét
Bài2: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
Bài3: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
Bài4: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
-1 em lên bảng
-1 em nêu đề bài
-3 em lên bảng, lớp làm vào vở.
a. ; b. 
c. 24,6 ; d. 43,6
-1 em nêu đề bài
-1em lên bảng, lớp làm vào vở.
a. ; b. 
-1 em nêu đề bài
-1em lên bảng, lớp làm vào vở nháp.
Bài giải
S đáy bể bơi là: 22,5 x 19,2 = 432 (m2)
Chiều cao của mực nước trong bể là:
414,72 : 432 = 0,96 (m)
Tỉ số chiều cao cua bể và chiều cao của mực nước trong bể là . Chều cao của bể bơi là:
0,96 x = 1,2 (m)
 ĐS:
Giải
a.V của thuyền khi đi xuôi dòng là:
7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)
Quãng sông thuyền đi trong 3,5 giờ là:
8,8 x 3,5 = 30,8 (km)
b. V của thuyền khi ngược dòng là:
7,2 -1,6 = 5,6 (km/giờ)
Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8 km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)
ĐS:
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Thứ ba
 NS:12/5/2013 Tiết 1 
 ND:14/5/2013 Toán TG: 35’
 §172. Luyện tập chung 
I. Mục tiêu:
 -Giúp HS củng cố tiếp về giá trị của biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều.
 - Vận dụng thành thạo các kiến thức để giải các bài toán có liên quan.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, vở trắng, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : 4’
-Y/c HS làm bài tập 3 
2. Bài mới: 28’
a)GTB 
b)HDHS thực hành.
Bài1: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét
Bài2: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
Bài3: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
Bài4: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
Bài3: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
-1 em lên bảng
-1 em nêu đề bài
-1 em lên bảng, lớp làm vào vở.
a. 0,08 ; b. 9 giờ 39 phút
-1 em nêu đề bài
-1em lên bảng, lớp làm vào vở.
a. 33 ; b. 3,1
-1 em nêu đề bài
-1em lên bảng, lớp làm vào vở.
Giải
Số HS gái là: 19 + 2 = 21 (bạn)
Tổng số HS cả lớp là:19 + 21 = 40 (bạn)
Tỉ số % của số HS trai và số HS cả lớp là:
19 : 40 = 0,475
0,475 = 47,5%
Tỉ số % của số HS gái và số HS cả lớp là:
21 : 40 = 0,525
0,525 = 52,5%
-1 em nêu đề bài
-1em lên bảng, lớp làm vào vở.
Giải
Sau năm thứ nhất số sách của tv tăng thêm là: 
 6 000 : 100 x 20 = 1200 (quyển)
Tổng số sách của tv sau năm thứ nhất là: 
 6 000 + 1200 = 7200(quyển)
Sau năm thứ hai số sách của tv tăng thêm là: 
 7 200 : 100 x 20 = 1440 (quyển)
Số sách của tv sau năm thứ hai có tất cả là: 
 7 200 + 1440 = 8 640(quyển)
 ĐS:
Giải
Vận tốc của dòng nước là ;
(28,4 -18,6 ): 2 = 4,9 (km/giờ)
V tầu thủy khi nước lặng là:
28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)
 ĐS:
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 3. Luyện từ và câu TG: 35’
 §69. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 2)
I. Mục tiêu:
 -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (y/c như tiết 1)
-Biết lập bảng tổng kết về các loại trạng ngữ trạng ngữ chỉ nơi chốn, thời gian, nguyên nhân, mục đích, phương tiện để củng cố, khắc sâu kiến thức về trạng ngữ.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk. Phiếu ghi sẵn tên những bài tập đọc, bảng phụ ghi bài tập 2
-HS:Sgk
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài mới: 32’
a)GTB 
b)Kiểm tra đọc và học thuộc lòng.
*Cách tiến hành: (như tiết 1)
Bài tập 2: Nêu y/c
-Cho HS làm bài 
-Lần lượt nêu các loại trạng ngữ đã học
-Nhận xét, bổ sung.
- 1 em nêu
-HS làm bài cá nhân vào vở.
-1 số em nêu câu đã đặt.
Các loại TN
Câu hỏi
Chỉ nơi chốn
Ở đâu?
Chỉ thời gian
Khi nào?
Mấy giờ?
Chỉ nguyên nhân
Vì sao?
Nhờ đâu?
Tại đâu?
Chỉ mục đích
Để làm gì?
Vì cái gì?
Chỉ phương tiện
Bằng cái gì?
Với cái gì?
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
 ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 3. Đạo đức TG: 35’
 Ôn tập và thực hành kĩ năng cuối học kì II. 
 I.Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thứcđạo đức đã học trong chương trình lớp 5
- Biết vận dụng các điều đã học vào cuộc sống; biết cách cư xử với người lớn tuổi, với bạn bè và thầy cô giáo,...Biết làm theo năm điều Bác dạy.
- TĐ : Có thái độ lễ phép, biết chia sẻ, cảm thông với những người có hoàn cảnh không may; kính trọng và biết ơn các thương binh liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng.
 II.Chuẩn bị :
Cá,cần câu ( HS chơi câu cá )
Phiếu bài tập
 III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Giới thiệu bài: Nêu MĐYC của tiết học
2.Bài mới:
a.HĐ 1: -Làm việc cả lớp 
 G/v nêu câu hỏi :
1.Em biết gì về anh Nguyễn Văn Trỗi? 
2. Em đã học tập như thế nào để hưởng ứng phong trào hái hoa dành nhiều điểm 10 dâng lên thầy, cô giáo?
3.Em hãy hát bài hát nói về thầy cô giáo?
4.Trên sân trường, nếu gặp một em HS lớp 1 ngã thì em sẽ làm gì ?
5.Trong lớp chúng ta, theo em bạn nào là tấm gương vượt khó học tập?
6.Bạn nào đạt được nhiều bông hoa điểm 10 nhất?
7.Kể tên những ngày lễ lớn trong năm? Đó là những ngày gì?
8.Tháng này trường ta đã phát động những phong trào nào?
9.Đọc một bài thơ nói về mẹ?
* Tuyên dương những HS trả lời hay, đủ ý
HĐ 2: Ứng xử tình huống
- GV nêu tình huống:
1. Trên đường đi học về, thấy cụ già đang xách một giỏ hàng nặng, các em sẽ làm gì?
2.Trong giờ ra chơi, 1em nhỏ vô tình làm em bẩn áo, em sẽ ứng xử như thế nào?
3.Biết bạn trốn học để đi chơi game, em sẽ làm gì ? 
HĐ 3: Thi kể chuyện:
- Cho HS lên thi kể chuyện về tấm gương vượt khó học tập ở địa phương,ở trường mà em biết.
Kể một số câu chuyện về việc làm tốt của mình hoặc bạn đã thực hiện như : Giúp người già, chăm sóc em nhỏ, thăm hỏi hay giúp đỡ những gia đình neo đơn , gia đình có công với cáh mạng, 
- Nhận xét, tuyên dương nhưng em đã tha m gia làm việc tốt
3 . Củng cố, dặn dò;
- Nhận xét tiết học
- HS kể tên các bài đạo đức đã học
- Lắng nghe và trả lời
- Bạn TL xong thì cả lớp nhận xét, bổ xung thêm.
-HS thảo luận nhóm 4
 + Nhóm 1,2 thảo luận câu 1
 + Nhóm 3,4 thảo luận câu 2
 + Nhóm 5,6 thảo luận câu 3
- Đại diện nhóm trình bày ( nếu đóng tiểu phẩm minh họa càng tốt )
HS kể chuyện theo nhóm
- Đại diện nhóm lên kể
- Trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện
 - Bình chọn người kể hay nhất
- 3 HS đọc Năm điều Bác Hồ dạy
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Thứ tư
 NS:13/5/2013 Tiết 1 
 ND:15/5/2013 Tập đọc TL:35’
 §70. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 3)
I. Mục tiêu:
-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (y/c như tiết 1)
-Củng cố kĩ năng lập bảng thống kê qua bài tập lập bảng thống kê về các hình tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở nước ta. Từ các số liệu, biết rút ra những nhận xét đúng.
*Rèn cho Hs kĩ năng thu thập, xử lí thông tin; lập bảng thống kê
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk. 
-HS:Sgk
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài mới: 32’
a)GTB 
b)Kiểm tra đọc và học thuộc lòng.
*Cách tiến hành: (như tiết 1)
Bài tập 2: Nêu y/c
H: Các số liệu về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta trong mỗi năm học được thống kê theo những mặt nào?
H: Bảng thống kê cần mấy cột dọc.
H: Bảng thống kê cần mấy cột ngang.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
- 1 em nêu
-HS làm bài cá nhân vào vở.
-1 Hs đọc yêu cầu và các số liệu
-Thống kê theo bốn mặt. 
.Số trường.
.Số HS.
.Số GV
.Tỉ lệ HS dân tộc thiểu số 
-Cần đọc 5 cột dọc.
.Năm học; Số trường.; Số HS; Số GV 
.Tỉ lệ HS các dân tộc thiểu số.
-Cần 5 cột ngang gắn với số liệu của 5 năm học.
-2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005.
-HS làm bài cá nhân.
-Mỗi em tự kẻ bảng thống kê ra nháp.
-2 HS lên bảng thi kẻ nhanh bảng thống kê.
-Lớp nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
 Tiết 2. Toán TG: 35’
 §173. Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
-Giúp HS ôn tập, củng cố về.
-Tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm.
-Tính diện tích và chu vi của hình tròn.
-Phát triển trí tưởng tượng không gian của HS.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, vở trắng, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ : 4’
-Y/c HS làm bài tập 3
2.Bài mới: 28’
a)GTB 
b)Cho HS làm bài tập.
Phần 1
Bài1: Nêu y/c 
Bài2: Nêu y/c
Bài3: Nêu y/c
Phần 2
Bài1: Nêu y/c 
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
-1 em lên bảng
-1 em nêu đề bài
-C (vì 0,8% = 0,008 = 
-C (vì số đó là: 475 : 95 x 100 = 500 và số đó là: 500: 5 = 100
-D 
-1 em nêu đề bài
-HS làm bài
-Ghép các mảnh đã tô màu ta đc 1 hình tròn có bán kính là 10 cm.
a. S của phần đã tô màu là: 
10 x10 x 1,14 = 314(cm2)
b. Chu vi của phần không tô màu là:
10 x 2 x3,14 = 62,8 (cm)
 ĐS:
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 3. Tập làm văn TG: 35’
 §69. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 4)
I. Mục tiêu:
-Củng cố kĩ năng, lập biên bản cuộc họp qua bài luỵên tập tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết bài Cuộc họp của chữ viết.
* Rèn cho HS kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề ; kĩ năng xử lí thông tin.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk. 
-HS:Sgk
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài mới: 32’
a)GTB 
b)HDHS ôn tập: 
Cho HS đọc yêu cầu baì tập và đọc bài văn.
-GV nhắc lại yêu cầu.
-Cho HS làm bài.
H: Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
H: Cuộc họp đề ra cách gì giúp đỡ bạn Hoàng?
H: Em hãy nêu cấu tạo của một biên bản.
GV chốt:GV dán tờ phiếu đã ghi cấu tạo của một biên bản lên.
-Cho HS thảo luận để thống nhất về mẫu biên bản.
-GV dán lên bảng mẫu biên bản đã chuẩn bị trước để HS đọc nắm vững cấu tạo của biên bản.
-Cho HS viết biên bản.
-nhận xét
-1 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi trong SGK.
-Bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng, bạn Hoàng không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn kì quặc.
-Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.
-HS phát biểu.
-HS trao đổi thảo luận thống nhất về mẫu biên bản.
-Viết biên bản vào vở
-Lần lượt đọc biên bản đã viết
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
 ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 4. Chính tả TG: 35’
 §35. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 5) 
I. Mục tiêu: 
-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và học thuộc lòng như ở tiết 1.
-Hiểu bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của những chi tiết, hình ảnh sống động, biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, 
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. HD ôn tập: 32’
a)GTB 
b)Tiếp tục kiểm tra đọc
-Kiểm tra những HS còn lại.
-Cho HS lên bốc thăm
-GV ghi điểm.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 2 
-Cho HS làm bài.
a) HS chọn hình ảnh mình thích nhất trong bài thơ và viết đọan văn nói về suy nghĩ của em mà hình ảnh đã gợi ra.
-GV nhận xét và khen những HS viết đoạn văn hay, đún yêu cầu.
b)Tác giả quan sát bằng những giác quan.
-Nhận xét, kết luận
-HS lần lượt lên bốc thăm, đọc bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu trong phiếu.
-1 HS đọc thành tiếng lớp đọc theo dõi trong SGK.
-HS đọc thầm lại bài thơ.
-Một số HS đọc đoạn văn miêu tả HS vừa viết.
-Lớp nhận xét.
-Bằng mắt (thấy hoa, thấy những đứa bé, thấy chim bay, thấy võng dừa đưa sóng, thấy những ngọn đèn, thấy những con bò nhai cỏ).
.Bằng tai nghe (nghe tiếng hát, nghe lời ru, nghe tiếng đập của đuôi bò đang nhau cỏ).
.Bằng mũi (ngửi thấy mùi rơm nồng)
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
 ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
 Tiết 5. Kể chuyện TG: 35’
 §35. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 6) 
I. Mục tiêu: 
-Nghe viết đúng chính tả 11 dòng đầu của bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ.
-Củng cố kĩ năng viết đoạn văn tả người, tả cảnh dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, 
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. HD ôn tập: 32’
a)GTB 
b)Viết chính tả.
-GV đọc bài chính tả một lượt.
H: Bài chính tả nói gì?
-Cho HS đọc lại bài chính tả.
-GV đọc cho HS viết 
-GV đọc lại bài chính tả 
-GV chấm 5-7 bài.
-GV nhận xét chung.
C . Làm bài.
-Cho HS đọc yêu cầu +câu a,b.
-Cho HS làm bài..
-Cho HS trình bày bài làm.
-GV nhận xét và khen những HS viết đúng, viết hay.
-GV nhận xét tiết học.
-Nghe.
-Miêu tả trẻ con ở Sơn Mỹ bằng những hình ảnh sinh động, hấp dẫn.
-HS đọc thầm lại bài chính tả.
-HS viết chính tả.
-Hs tự soát lỗi.
-HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-1 Hs đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi 
-HS tự chọn một trong hài đề để viết đoạn văn.
-Một số HS đọc đoạn văn mình viết.
-Nghe.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Thứ năm
 NS:14/5/2013 Tiết 1 
 ND:16/5/2013 Toán TG: 35’
 §174. LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:-Giúp HS ôn tập, củng cố về giải toán liên quan đến chuyên động cùng chiều, tỉ số phần trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật. và sử dụng máy tính bỏ túi.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk.
-HS:Sgk, vở trắng
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : 4’
Gọi HS lên bảng làm bài tập 3. 
2. Bài mới: 28’
a)GTB 
b)Cho HS làm bài tập.
Phần 1
Bài1: Nêu y/c 
-Cho HS làm bài
Bài2: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
Bài3: Nêu y/c
-Cho HS làm bài
Phần 2
Bài1: Nêu y/c 
-Cho HS làm bài
-Nhận xét, ghi điểm
-1 em lên bảng
-C. 3 giờ
-A.48 l
B. 80 phút
Phân số chỉ tổng số tuổi của con gái và con trai là: (tuổi của mẹ)
Tổng số tuổi của 2 con là 9 phần thì tuổi mẹ là 20 phần như thế
Tuổi của mẹ là: 18 ; 9 x 20 =40 (tuổi)
 ĐS:
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 2. Luyện từ và câu TL:35’
 §56. KIỂM TRA ĐỌC- HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Tiết 3. Khoa học TG: 35’
 §69. ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu:
-Củng cố , ôn tập một số kiến thức về môi trường như:
+Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
+Một số biện pháp bảo vệ môi trường.
II.Chuẩn bị:
-GV:Sgk. 
-HS:Sgk. 
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : 4’
H:Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ? 
H:Nêu bài học? 
2. Bài mới: 28’
a)GTB 
b)Tìm hiểu bài.
HĐ1: Trò chơi
*Cách tiến hành :
- GV nêu câu hỏi HS trả lời
Trò chơi này giúp chúng ta củng cố kiến thức về vấn đề gì?
-2 HS trả lời
Dòng 1:Bạc màu
Dòng 2: Đồi trọc
Dòng 3: Rừng
Dòng 4: Tài nguyên
Dòng 5: Bị tàn phá
Hàng dọc : Bọ rùa
Câu 1: b
Câu 2: c
Câu 3: c
Câu 4:c
-Trả lời
3. Củng cố, dặn dò: 3’
- Chốt nội dung bài
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Thứ sáu
 NS:15/5/2013 Tiết 1 
 ND:17/5/2013 Tập làm văn TG: 35’
 §70. KIỂM TRA VIẾT CUỐI KỲ II
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 3. Toán TG: 35’
 §175. KIỂM TRA VIẾT CUỐI KỲ II
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
 Tiết 4. Khoa học TL:35’
 §70. KIỂM TRA CUỐI KỲ II
 ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Tiết 5: SINH HOẠT LỚP
I.Yêu cầu:
-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong năm học qua.
-Nắm được nhiệm vụ trong dịp hè.
II.Nội dung:
a)Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của cả năm học.
-Vệ sinh sạch sẽ.
-Nề nếp thực hiện nghiêm túc.
-Tổng số 35 HS : Giỏi 4; Khá 18; TB 13
-Hạnh kiểm : đủ 100%
b)Nhiệm vụ trong dịp hè
1.Vui chơi an toàn
2.Ôn luyện hai môn Toàn và TV
3.Rèn chữ viết
 "
&

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 35.doc