Giáo án Lớp 5 - Thứ ba

Giáo án Lớp 5 - Thứ ba

Mục tiêu :

- Biết tính tỉ số phần trăm của một số , ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán .

- Biết tính thể tích của một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác .

- Làm đúng các bài tập 1 , 2 và 3 trang 123 và 124 SGK .

Chuẩn bị .

Xem trước bài ở nhà .

Các bước .

1. Ổn định tổ chức .

 

doc 4 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 1174Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Thứ ba", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 13 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 15 / 02 / 2011 
T : LUYỆN TẬP CHUNG
Mục tiêu :
- Biết tính tỉ số phần trăm của một số , ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán .
- Biết tính thể tích của một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác .
- Làm đúng các bài tập 1 , 2 và 3 trang 123 và 124 SGK .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Vài hs lên bảng sửa bài VBT . 
HS nhận xét , sửa sai . GV nhận xét ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* HD hs làm bài tập SGK .
- Bài 1 : GV ghi bảng.
GV hd hs cách thực hiện .
- Bài 1a : GV ghi bảng .
GV nhận xét chung .
- Bài 1b GV ghi bảng.
HD hs cách thực hiện .
GV nhận xét chung .
- Bài 2: GV ghi bảng.
HD hs cách thực hiện .
GV nhận xét chung .
- Bài 3: GV ghi bảng.
HD hs cách thực hiện 
GV nhận xét chung .
- HS làm cá nhân vào SGK .
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập .
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS thảo luận nhóm .
Đại diện hs trình bày kết quả .
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS thảo luận nhóm .
Đại diện hs trình bày kết quả .
Vài hs lên sửa bài .
HS nhận xét , sửa sai .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 13 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 15 / 02 / 2011 
LT & C : MRVT : TRẬT TỰ - AN NINH .
Mục tiêu :
- Làm được các bài tập 1 SGK .
- Tìm được một số danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh ( BT2 )
- Hiểu được nghĩa của những từ ngữ đã cho và xếp được vào nhóm thích hợp ( BT3 )
- Làm được BT4 .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Đặt câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tương phản ? 
HS nhận xét , sửa sai .GV đánh giá ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* HD hs làm bài tập .
- Bài tập 1 : GV ghi bảng yêu cầu của bài .
HD hs giải nghĩa ý trong bài
GV kết luận chung 
- Bài tập 2 : GV ghi bảng 
HD hs làm bài tập .
GV kết luận chung .
- Bài tập 3 : 
HD hs giải nghĩa ý trong bài .
- Bài tập 4 : 
HD hs giải nghĩa ý trong bài
GV kết hợp GD .
* HS thảo luận nhóm và làm vào VBT .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
* HS thảo luận nhóm làm vào VBT .
Từng hs lên điền từ cho thích hợp .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
* HS thảo luận nhóm và làm vào VBT .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
* HS làm cá nhân vào VBT . .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò 
Ngày soạn : 13 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 15 / 02 / 2011 
LS : ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Mục tiêu :
 Biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người , vũ khí , lương thực ,  của miền Bắc cho cách mạng miền Nam , góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam .
Chuẩn bị .
 Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
- Tại sao Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng nhà máy Cơ khí Hà Nội ?
HS nhận xét , bổ sung . GV đánh giá ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài :
* GV nêu nhiệm vụ học tập cho học sinh :
- Xác định phạm vi hệ thống đường Trường Sơn ( trên bản đồ )
- Mục đích ta mở đường Trường Sơn ?
- Tầm quan trọng của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước ?
* HD hs tìm hiểu bài .
Hoạt động 1 :
Trình bày những nét chính về đường Trường Sơn ?
GV kết luận chung .
Hoạt động 2 :
Nêu những tấm gương tiêu biểu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn ?
GV kết luận chung .
Hoạt động 3 :
- Nêu tầm quan trọng của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước ?
Hoạt động 3 :
- Nêu ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn
GV kết luận chung .
Vài hs nhắc lại 
- HS đọc bài SGK .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung 
Vài hs nhắc lại .
- HS đọc bài SGK .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung 
Vài hs nhắc lại .
- HS thảo luận theo nhóm .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung 
Vài hs nhắc lại .
- HS thảo luận theo nhóm .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung 
Vài hs nhắc lại .
* HS nêu bài học SGK .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 13 / 02 / 2011 
Ngày dạy : 15 / 02 / 2011
 KC : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
Mục tiêu :
- Kể được câu chuyện về việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự , an ninh làng xóm , phố phường .
- Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hoàn chỉnh , lời kể rõ ràng . Biết trao đổi với bạn về nội dung , ý nghĩa câu chuyện . 
* Chuẩn bị .
 Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
 Vài hs kể lại câu chuyện về những người góp phần bảo vệ trật tự , an ninh làng xóm , phố phường và nêu ý nghĩa câu chuyện 
HS nhận xét , bình chọn bạn kể hay , hấp dẫn .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài 
* HD hs tìm hiểu yêu cầu của đề bài .
GV ghi bảng đề bài :
Hãy kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự , an ninh nơi làng xóm , phố phường mà em biết hoặc tham gia .
HD hs phân tích đề bài .
GV gạch dưới các từ trọng tâm .
* HD hs tìm hiểu phần gợi ý : 
* HD hs kể chuyện .
+ Giới thiệu câu chuyện sẽ kể .
+ Kể diễn biến câu chuyện .
+ Nêu cảm nghĩ của mình về câu chuyện .
* GV ghi tên hs và tên chuyện .
- HD hs nhận xét , bình chọn .
* GV kết hợp GD .
- Vài hs đọc đề bài SGK .
HS nêu cá nhân.
- HS nêu cá nhân .
- Vài hs đọc gợi ý SGK . 
- HS nêu tên câu chuyện định kể .
- HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể .
- HS kể theo cặp và trao đổi ý nghĩa của câu chuyện .
Vài hs lên kể cá nhân .
HS nêu ý nghĩa câu chuyện .
- HS bình chọn bạn kể hay 
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .

Tài liệu đính kèm:

  • docThứ 3.doc