Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 5 - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc

Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 5 - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc

- Biết cách thiết lập trang giấy;

- Biết cách xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh.

- Học sinh có kĩ năng trình bày, thiết lập trang giấy A4 và các khổ giấy khác nhau.

- Học sinh xuất được đoạn nhạc theo định dạng *.wav

 

doc 5 trang Người đăng thuyanh1 Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 209Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 5 - Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
KHỐI 5. 
CHỦ ĐỀ 5: EM HỌC NHẠC
TIẾT 63 - BÀI 5: THIẾT LẬP TRANG GIẤY VÀ XUẤT BÀI NHẠC (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách thiết lập trang giấy; 
- Biết cách xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh. 
- Học sinh có kĩ năng trình bày, thiết lập trang giấy A4 và các khổ giấy khác nhau.
- Học sinh xuất được đoạn nhạc theo định dạng *.wav
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, PM MuseScore
- Phiếu học tập
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- Y/c lớp hát và thực hiện các động tác bài: Múa vui 
- Em hãy chèn thêm một ô nhịp vào bản nhạc đã cho sẵn ?
- GT bài mới
- Hát và thực hiện các động tác 
- Lên bảng thực hiện
- Nghe giảng
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1: Thiết lập trang giấy
- Gọi HS đọc y/c. 
- Hướng dẫn HS đặt khổ giấy, căn chỉnh lề cho bản nhạc theo hướng dẫn.
+ Bước 1: Chọn Trình bày
+ Bước 2: Thiết lập trang giấy
+ Bước 3: Đặt lại kích thước, chọn khổ giấy trong cửa sổ MuseScore: Bố trí trang rồi nhấn đồng ý.
- Y/c HS thực hiện đặt lại khổ giấy, căn chỉnh lề cho bản nhạc (HĐ nhóm 2)
- Gọi HS lên bảng, HS khác thực hành máy tính cá nhân
- Quan sát HS thực hành, trợ giúp. Gọi HS nhận xét bài thực hành của bạn
- NX, tuyên dương.
HĐ 2: Xuất bản nhạc
- Gọi HS đọc y/c. 
- Hướng dẫn HS xuất bản nhạc thành dạng tệp âm thanh .wav thực hiện theo hướng dẫn sau.
+ Bước 1: Nháy tập tin, chọn xuất bài nhạc
+ Bước 2: Chọn nơi lưu bài nhạc, nhập tên cho bản nhạc, nhấn để liệt kê danh sách các dạng file xuất bản.
+ Bước 3: Chọn định dạng Wave audio (*.wav) rồi nhấn Save.
- Gọi HS lên bảng, HS khác thực hành máy tính cá nhân
- Quan sát HS thực hành, trợ giúp. Gọi HS nhận xét bài thực hành của bạn
- NX, tuyên dương.
- Đọc y/c bài
Quan sát, lắng nghe
- Thực hiện theo hướng dẫn đặt lại khổ giấy, căn chỉnh lề cho bản nhạc
- 1 HS Lên bảng, lớp thực hành máy tính cá nhân
- Nhận xét phần thực hành của bạn
- Lắng nghe
- Đọc y/c bài
Quan sát, lắng nghe
- Thực hiện theo hướng dẫn xuất bản nhạc thành dạng tệp âm thanh .wav 
- 1 HS Lên bảng, lớp thực hành máy tính cá nhân
- Nhận xét phần thực hành của bạn
3. VẬN DỤNG
HĐ 1: Mở bản nhạc bất kì thiết lập trang giấy, xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh. 
HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Bài hôm nay các em được học gì?
- Yêu cầu HS ôn lại cách thiết lập trang giấy, xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh chuẩn bị tiết sau thực hành.
- Thực hành
- Trả lời
- Ôn lại cách thiết lập trang giấy, xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 
KHỐI 5. 
CHỦ ĐỀ 5: EM HỌC NHẠC
TIẾT 64 - BÀI 5: THIẾT LẬP TRANG GIẤY VÀ XUẤT BÀI NHẠC (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách thiết lập trang giấy; Biết xuất bài nhạc ra định dạng tệp âm thanh. 
- Biết lưu bản nhạc để in.
- Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào bài thực hành.
- Học sinh có kĩ năng trình bày, thiết lập trang giấy A4 và các khổ giấy khác nhau.
- Học sinh xuất được đoạn nhạc theo định dạng *.wav
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa, PM MuseScore
- Phiếu học tập
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- Y/c lớp hát và thực hiện các động tác bài: Hoa bé ngoan 
- Câu 1: Em hãy mở bản nhạc, đặt lại khổ giấy, căn chỉnh lề cho bản nhạc đó ?
+ Gọi HS lên bảng
+ Gọi HS khác nx
+ NX
- Câu 2: Em hãy thực hiện các bước để xuất bản nhạc thành dạng tệp âm thanh .Wav?
+ Gọi HS lên bảng
+ Gọi HS khác nx
+ NX
- Y/c HS vận dụng kiến thức đã học để chuyển sang HĐ thực hành
- Hát và thực hiện các động tác 
- Lên bảng thực hiện
- Nhận xét
- Lên bảng thực hiện
- Nhận xét
2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Thiết lập khổ giấy A4, ngang, đặt khoảng cách các khuông nhạc 3500mm (Trang 131)
- Gọi HS đọc y/c. 
- Y/c HS thực hành nhóm 2
- Gọi HS lên bảng, HS khác thực hành máy tính cá nhân
- Quan sát HS thực hành, trợ giúp. Gọi HS nhận xét bài thực hành của bạn
- NX, tuyên dương.
2. Xuất đoạn nhạc theo định dạng *.wav và đặt tên là Tập đọc nhạc số 1. (Trang 131)
- Gọi HS đọc y/c. 
- Y/c HS thực hành nhóm 2
- Gọi HS lên bảng, HS khác thực hành máy tính cá nhân
- Quan sát HS thực hành, trợ giúp. Gọi HS nhận xét bài thực hành của bạn
- NX, tuyên dương.
- Đọc y/c bài
- Thảo luận, thực hành nhóm 2
- Thiết lập khổ giấy A4, ngang, đặt khoảng cách các khuông nhạc 3500mm
-Nhận xét
Quan sát, lắng nghe
- Đọc y/c bài
- Thảo luận, thực hành nhóm 2: Thực hiện xuất đoạn nhạc theo định dạng *.wav và đặt tên là Tập đọc nhạc số 1
- 1 HS Lên bảng, lớp thực hành máy tính cá nhân
- Nhận xét phần thực hành của bạn
- Lắng nghe
3. VẬN DỤNG
HĐ 1: - HS mở đoạn nhạc Hoa bé ngoan, đặt thông số cho bản nhạc như hình bên dưới.
HĐ 2: Lưu bản nhạc để in
- Gọi HS đọc Em cần ghi nhớ (Trang 132)
- Hướng dẫn HS các bước lưu bản nhạc để in.
- Gọi HS lên bảng thực hiện
HĐ 3: Dặn dò
- Yêu cầu HS ôn lại các kiến thức chủ đề 5: Em học nhạc
- Thực hành
- 2 HS đọc bài
- Quan sát
- Thực hành
- Ôn lại các kiến thức chủ đề 5: Em học nhạc
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
... 
... 
... 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_5_chu_de_5_bai_5_thiet_lap_trang_giay_va.doc