Giáo án Toán tiết 116: Luyện tập

Giáo án Toán tiết 116: Luyện tập

TOÁN: ( 116 ) LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

 Giúp học sinh:

 - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia, trường hợp thương có chữ số 0 và giải bài toán có 1,2 phép tính.

 - Rèn kĩ năng tính đúng, trình bày bài sạch, đẹp.

 - Giáo dục ý thức cẩn thận, tự giác khi làm bài

 

doc 3 trang Người đăng nkhien Lượt xem 1414Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán tiết 116: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: ( 116 )	LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
	Giúp học sinh:
	- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia, trường hợp thương có chữ số 0 và giải bài toán có 1,2 phép tính.
	- Rèn kĩ năng tính đúng, trình bày bài sạch, đẹp.
	- Giáo dục ý thức cẩn thận, tự giác khi làm bài
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: Đặt tính và tính
( mỗi tổ 1 bài ) , 4 em đại diện 4 tổ làm
4862 : 2 = ? 3224 : 4 = ?
6487 : 3 = ? 2819 : 7 = ?
- Gõ thước Giơ bảng
 Hạ bảng
* Giáo viên nhận xét
 18
07
 6487
3
04
21622
1
 06
02
 4862
2
08
24312
- Giáo viên bấm máy để học sinh kiểm tra kết quả.
 24
 0
 3224
4
02
806
 19
 5
 2819
7
01
4022
- Em có nhận xét gì về 4 phép chia này?
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 4 phép chia này các em đã được học ở các tiết trước. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia có 4 chữ số cho số có một chữ số.
- Giáo viên ghi đề bài: Luyện tập
- Các em mở SGK đọc yêu cầu bài 1
* Bài 1: Đặt tính và tính
a. 1608 : 4 b. 2035 : 5 c. 4218 : 6
 2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5
- Cho học sinh đọc các phép tính bài 1 nhận xét.
- Cho học sinh làm bảng con – Chia lớp làm 2 nhóm.
a. 1608 : 4 Nhóm A
 2105 : 3 Nhóm B
 05
 2
2105
3
00
701
 08
 0
1608
4
00
806
- Kiểm tra kết quả.
* Giáo viên nhận xét – tuyên dương
b. 2035 : 5 Nhóm B
 13
 1
 2413
4
01
603
 35
 0
 2035
5
03
407
 2413 : 4 Nhóm A
- Kiểm tra kết quả
- Giáo viên nhận xét
c. 4218 : 6 Nhóm A
 3052 : 5 Nhóm B
 18
 0
 4218
6
01
703
 02
 2
3052
5
05
610
- Kiểm tra kết quả.
* Giáo viên nhận xét
* Bài 2: Tìm x
a. X x 7 = 2107 A b. 8 x X = 1640 B
c. X x 9 = 2763 cả lớp
- Ở đây chúng ta phải tìm thành phần nào của phép tính ?
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào ?
* Kiểm tra kết quả.
a. X x 7 = 2107 b. 8 x X = 1640
 X = 2107 : 7 X = 1640 : 8
 X = 301 X = 205
c. X x 9 = 2763
 X = 2763 : 9
 X = 307
* Giáo viên nhận xét tuyên dương
* Bài 3: Một cửa hàng có 2024kg gạo, cửa hàng đã bán ¼ số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Theo em, đây là dạng toán gì các em đã được học ?
- Gọi học sinh lên bảng tóm tắt và giải
- 1 em lên bảng tóm tắt và giải - lớp tóm tắt vào vở nháp.
- Giáo viên kiểm tra. 
- Cho cả lớp làm bài vào vở.
- Chấm 5 – 7 em nhận xét
- Ai có câu trả lời khác.
* Nhận xét
3. Củng cố - dặn dò
* Tổ chức trò chơi: Tính nhẩm nhanh
* Bài 4: 6000: 2 = ? 5000 : 2 = ?
 8000 : 4 = ? 3000: 2 = ?
 9000: 3 = ? 7000: 2 = ?
* Giáo viên nhận xét – tuyên dương
* Nhận xét tiết học Trong tiết học hôm nay các em đã nắm vững cách chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.
- Về nhà tự ra cho mình 10 phép tính chia dạng này để thực hiện vào vở.
- Chuẩn bị bài giờ sau cô kiểm tra 
* Xem trứơc bài sau: Luyện tập chung
- Cả lớp làm bảng con
- 4 em/4 tổ làm bảng con
- Học sinh để nguyên bảng kiểm tra lại kết quả.
- Học sinh nhận xét 4 bài trên bảng.
1: Là phép chia hết
2: Là phép chia có dư
3: Là phép chia hết thương có chữ số 0
4: Là phép chia có dư thương có chữ số 0
- Học sinh nêu cách chia: Đặt tính và chia từ trái sang phải bắt đầu từ chữ số lớn nhất.
- Học sinh nêu yêu cầu bài 1
- Học sinh nhận xét: Các phép tính ở bài 1 đều là chia số có 4 chữ số có 1 chữ số.
- Cả lớp làm bảng con, 2 em lên bảng.
- Học sinh kiểm tra kết quả, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Cả lớp làm bảng con
- 2 em làm bảng lớp
- Học sinh kiểm tra kết quả, nhận xét bài bạn.
- Tìm thừa số chưa biết
- Lấy tích chia cho thừa số đã biết
- Học sinh làm bảng con
- 2 em lên bảng làm
- Học sinh đọc đề - cả lớp đọc thầm.
- Dạng toán giải bằng hai phép tính
Tóm tắt
2024 kg gạo
bán ? kg 
còn ? kg 
Giải
Số kg gạo cửa hàng đã bán là:
2024 : 4 = 506 ( kg )
Số gạo còn lại là:
2024 : 506 = 1518 ( kg )
 ĐS: 1518 kg gạo
- Giáo viên gọi em nào bất kì đứng tại chỗ nêu kết quả, cả lớp nhận xét đúng thì em đó được đọc phép tính tiếp theo gọi bất kì bạn nào trả lời.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA on tap.doc